Jak načítat otisky prstů do vícero terminálů K680 hromadně?
FAQ • 14.12.2022

Jak načítat otisky prstů do vícero terminálů K680 hromadně?

Matej Malovec

V případě docházkového systému existuje jednoduchý způsob, jak hromadně načíst otisky prstů do více docházkových terminálů K680. Tento postup je užitečný pro každý objekt, který používá více docházkových terminálů. Při takovém postupu budete potřebovat kromě samotných docházkových terminálů také počítač a čtečku otisků prstů E Rreader USB v2. Pečlivá kontrola a ověřování těchto kroků pomůže identifikovat a vyřešit problémy s oznamováním a správným fungováním systému. Díky takovému řešení lze jednoduše načíst otisky prstů do více docházkových terminálů, bez nutnosti prvotního načítání prstu na každém terminálu.

V softwaru SoftPlus Docházka přejděte na část Uživatelé-Zařízení-Přihlašovací info (vybíráte počet prstů, pomocí kterých se uživatel bude moci přihlásit) - Zařízení (zvolte možnost USB čtečky) - Načíst (přiložte prst na čtečku) a klikněte na tlačítko OK.

Následně uložte načtené otisky prstů. Takovým postupem je možné naskenovat otisky prstů každého zaměstnance rychle a efektivně. Klikněte na kartu Uložit a potvrďte to kliknutím na ANO.

V posledním kroku klikněte na možnost Nahrát do zařízení a ze seznamu vyberte do jakých docházkových terminálů se mají změny uložit. Potvrďte kliknutím na Nahrát do zařízení.