Jaký je rozdíl mezi použitím frekvence 433 MHz a 868 MHz?
FAQ • 15.06.2015

Jaký je rozdíl mezi použitím frekvence 433 MHz a 868 MHz?

Jaký je rozdíl mezi použitím frekvence 433 MHz a 868 MHz ?

Podle všeobecného oprávnění k využívání rádiových kmitočtů k provozování zařízení krátkého dosahu pro nespecifikované stanice je maximální vyzářený výkon zákonem omezen na hodnotu 10 mW u kmitočtového pásma 433 MHz a na hodnotu 25 mW u kmitočtového pásma 868 MHz. S maximálním vyzářeným výkonem také souvisí vzdálenost, na které mohou tato zařízení komunikovat. Pásmo 433 MHz se většinou používá pro komunikační řešení na krátké a střední vzdálenosti. Tedy do 300m. Poskytuje levný a snadný způsob, jak navázat spojení dvou zařízení. Nicméně toto pásmo je velmi vytížené a může docházet k vzájemnému rušení s ostatními zařízeními pracujícími na tomto kmitočtu. Předpisy pro pásmo 868 MHz jsou více omezující než ty pro pásmo 433 MHz. Vzdálenost, na kterou mohou dvě zařízení komunikovat je cca 500m, dá se tedy hovořit o středně velkém dosahu. Interference s jinými zařízeními pracujícími na frekvenci 868 MHz jsou redukovány a tím je zajištěna lepší kvalita přenosu informace.