Jaký je rozdíl mezi použitím frekvence 433 MHz a 868 MHz?
FAQ • 15.06.2015

Jaký je rozdíl mezi použitím frekvence 433 MHz a 868 MHz?

Frekvence 433 MHz a 868 MHz jsou frekvence často používané v různých typech bezpečnostních systémů. Mezi těmito frekvencemi existuje několik základních rozdílů.

Legislativa Evropské unie (ERC Recommendation 7003, rozhodnutí Komise 2006/771/ES) doporučuje přechod z frekvence 433 MHz na 868 MHz z důvodu vyšší spolehlivosti a minimalizace možného narušení bezpečnostního systému.

Na základě obecného povolení k využívání rádiových frekvencí pro provoz krátkodosahových zařízení, která nejsou specifikována pro konkrétní stanice, je maximální vyzařovaný výkon omezen na 10 mW ve frekvenčním pásmu 433 MHz a na 25 mW pro frekvenční pásmo 868 MHz.

  • 433 Mhz: Pásmo s pracovní frekvencí 433 MHz se používá pro komunikační řešení, která jsou určena na krátké a střední vzdálenosti. Toto frekvenční pásmo bývá obvykle velmi vytíženo díky tomu, že dochází ke vzájemnému rušení s ostatními zařízeními na této frekvenci.
  • 833 Mhz: Předpisy týkající se frekvence 868 MHz jsou více omezující ve srovnání s 433 MHz frekvencí. 868 MHz má střední dosah vzdálenosti. Tato frekvence zajišťuje menší rušení, což poskytuje bezpečnější přenos informací.