Kamerové systémy, připojení a licence
FAQ • 21.02.2023

Kamerové systémy, připojení a licence

Anonym

Jak přenést licenci na druhé PC? 

Deaktivovat ji na původním počítači a aktivovat na novém počítači. Pokud původní počítač selhal a nelze ho spustit, je potřeba kontaktovat technickou podporu.
Proč se kamera po připojení k NVR přepne na kodek H.265?  Protože je v nastavení NVR povolena funkce autoswitch H.265 (camera / cameralist).
Nová kamera nefunguje se starším NVR.  Kameru je potřeba přepnout do režimu kompatibility.
Nová kamera nefunguje se starším NVR. Kameru je potřeba přepnout do režimu kompatibility.
Do databáze v NVR nelze přidat RZ/SPZ. V NVR musí být HDD (pevný disk) / na HDD musí být volné místo.
Jak přidat IP kamery u XVR na vedlejší monitor? Toto není možné.
Jak detekovat výpadek napájení u NVR/XVR? Je to možné prostřednictvím relé.
Jak nastavit odesílání e-mailů na NVR / XVR / kameře? Prostřednictvím SMTP.
Rozdílný čas na kamerách a NVR. Je zapnutá synchronizace času na kamerách – je potřeba ji vypnout.
Jak připojit kameru na plochý kabel (výtahový)? Je potřeba použít pasivní převodník LR1002.
Po určité době době se u Avigilonu začne "sekat" live view. Proveďte aktualizaci ovladače GPU (platí obzvlášť pro Intel iGPU).
Server se může vypínat i když je poškozená databáze Avigilonu – lze najít podle logů aplikace s následující hláškou – Low level exception caught! Thread: Hawk.ChildProcessService. V tomto případě je potřeba odlicencovat server a smazat data. Ideální je kompletně přeinstalovat server.
Problémy s upgradem licence ACC. Pokud nefunguje automatický upgrade, je potřeba zkusit manuální. Pokud nefunguje ani manuální, je nutné se obrátit na technickou podporu Avigilon. Ideální je nainstalovat "up to date" verzii.
Server / klient se vůbec nezapne. Může se jednat o závadu zdroje nebo desky.
Server se seká / nefunguje správně. Je potřeba zkusit restart a zkontrolovat paměť RAM (např. zda jestli není vytažená).
Kamery se odpojují / vypínají. Je potřeba provést aktualizaci (reflash) firmware. To je velmi důležité především u kamer Avigilon řady H4A-BO1-IR-B, u kterých se jedná o známý problém v případě firmwaru.
ACC server se nezapne. Pravděpodobně se jedná o chybu pevného disku (HDD).
Nefunkční obraz. Je potřeba zkontrolovat kabeláž. Pokud je použit převodník, tak ho zkusit vyměnit.
PC se zapne, ale nenabootuje WIN OS. V BIOSu je potřeba zkontrolovat, zda je nastavena nejvyšší priorita bootování pro Windows Boot Manager (vždy musí být první).
Nenabootují se Windows a lze se dostat jen do BIOSu. Je potřeba zkontrolovat, zda je "viditelný" disk. Pokud ne, jedná se s velkou pravděpodobností o chybu SSD / HDD.
Obraz PC / serveru je v malém rozlišení. Doporučujeme zkusit přeinstalovat ovladač GPU.
PC se po zatížení vypíná. Příčinou je s velkou pravděpodobností přehřívání. Doporučujeme vyčistit vnitřek počítače nebo odeslat na placenou reklamaci.
Do PC se nelze dostat kvůli změněnému heslu. Buď někdo změnil a zapomněl heslo nebo se může jednat o tzv. ransomware – v takovém případě postupujte opatrně. Útoky jsou nejčastěji vedeny přes RDP.
Detekuje se síťová karta. Zadejte "netsh winsock reset" a potom stiskněte klávesu Enter. Počkejte až se "resetuje" příkazový řádek. Poté se zobrazí hláška "Winsock reset completed successfully". Pro dokončení operace je nutné provést restart počítače.
Síťová karta má výpadky. Řešením může být přeinstalování ovladače LAN nebo případně update BIOSu.
SmartPSS se seká / nefunguje. Je potřeba odinstalovat (smazat) soubory, které zůstaly po instalaci, projít a promazat registry. Následně restartovat systém a poté nainstalovat nejnovější dostupnou verzi.
HP Z2 dělá občasné artefakty a "zamrzá" při bootování. V tomto případě je potřeba aktualizovat BIOS.
Analýza Avigilon nefunguje správně. Je potřeba provést aktualizaci Avigilon(u), Avigilon Analytics a ovladačů NVIDIA Quadro.
Zapomněl jsem heslo od Avigilon serveru. Lze vyřešit následujícím způsobem. Vypnout server, najít složku "AvigilonConfig" v \AvigilonConfig\Db\DirectoryShared\Users. Smazat složku "Users" a přihlásit se pod jménem administrátor – měla by se objevit výzva ke změně hesla.
Server si nedokáže korektně uložit nastavený čas, boot prioritu. V tomto případě se jedná o nefunkční baterii paměti CMOS, která je umístěna na základní desce.
Problémy s LPR Dahua – spojení mezi kameroou a LPR Dahua – nepřenáší fotky, nezvedá závoru. Zkontrolujte jméno a heslo spojení mezi kamerou a LPR Dahua + kontrola propojení alarmových výstupů na kameře/Barionetu se závorou.
Problémy s aktivací licence Avigilon. S největší pravděpodobností je licence použita na jiném PC, případně nebyla deaktivována. Pokud nefunguje automatická aktivace licence kontaktujte naši technickou podporu – bude potřeba kontaktovat přímo technickou podporu společnosti Avigilon.
Nefunguje připojení kamery Dahua do Avigilonu. Aktualizujte firmware / zkontrolujte masku sítě a bránu u kamer připojených k serveru / vypněte autorizaci ONVIF v Nastavení – Network – Přístupová platforma (Access Platform) / zapněte Motion Detect pro kamery / změna z H.265 na H.264 / obnovte tovární nastavení kamery.
PC Avigilon se restartuje. Po zapnutí PC ihned ve službách (services.msc) zakažte službu Avigilon Control Center. Následně zálohujte složku AvigilonConfig a složku Avigilon z C://programdata. Zkontrolovat datové disky, pokud je vadný, je třeba ho vyměnit. Pokud se budou po opětovném povolení služby restarty opakovat, opět zakažte službu Avigilon Control Center, vymažte datové úložiště (složky AvigilonData). Po smazání otevřete Avigilon admin tool, nakonfigurujte nové úložiště a nakonec spusťte služby.
Reset hesel rekordérů / kamer Dahua. Starší kamery resetujte jen hardwarově tlačítkem nebo zkratováním otvorů na plošném spoji. Starší rekordéry je potřeba restartovat přes heslo, které poskytne na vyžádání naše technická podpora. U nových rekordérů lze provést reset hesla přes e-mail a aplikaci DMSS.
Pískání rekordéru – chyba HDD. Lze vypnout přes volbu ALARM – EXCEPTION.
Připojení nových kamer Dahua ke starému rekordéru nebo NKB1000. Pokud připojujeme novou kameru ke starému rekordéru a není možné kameru přidat, je potřeba v kameře změnit způsob přihlašování následovně: SYSTEM – SAFETY a změnit ze SECURE MODE na COMPATIBILITY MODE.
V Avigilopnu se nenahrávají Dahua kamery na MD. Zkontrolujte, zda je MD v kameře zapnutý a případně proveďte reset kamery + update firmwaru kamery.
Rozdělení licencí Avigilon. Kontaktujte naši technickou podporu (TSS Group).
STK – TK nefunguje kamera / čtečka. Nejrychlejší pomoc je odpojit a následně připojit čtečku v USB převodníku. Pokud to nepomůže, může pracovník naší technické podpory (TSS Group) přes Teamviewer zadat kód ručně, aby bylo možné "zahájit/ukončit" vozidlo. Po ukončení všech kontrol vozidel na lince resetujte PC.
Nefunguje Dahua P2P.  Proveďte kontrolu sériového čísla, jména, hesla, verze firmwaru a používaného softwaru nebo aplikací, IP adresy masky a brány. Pokud problémy přetrvávají, proveďte tovární nastavení rekordéru. Na vině může být i poskytovatel internetového připojení případně nastavení routeru, který blokuje P2P komunikaci, která nesmí být blokována. Porty pro P2P komunikaci jsou následující:

P2P Server(for hole punching):8800-8803, TCP/UDP
P2PRelay(for transfer):8900-8903, TCP
P2PAS(for register) :12366, TCP
WEB: 80, 443, TCP
GMS(GoogleMobile Service):8180, TCP/UDP
UPD: 16759~65535  (if it is possible , open the all UTP port.)
Our service will randomly use the UDP port when punching holes. Generally, we recommend opening all UDP ports. Generally, it will be between 16759 and 65535, but random things are not guaranteed.
Nefunguje HDCVI kamera s rozlišením 5 Mpx. Nekompatibilní rekordér nebo tester PFM906. Ověřte, zda rekordér podporuje rozlišení 4K, pokud ne, podporuje pouze 5M-N rozlišení. Řešením je přepnutí kamery na rozlišení 2 Mpx. Pokud rekordér podporuje rozlišení 4K, proveďte upgrade firmwaru.
Jak vypnout / zapnout mobilní notifikace. Využijte následující návod: \\windata\TSS\05_ZO\ZO_TECHNICKA_PODPORA\CCTV\Firmy\Dahua\Navody\DMSS_NVR_notifikácie.pdf
RTSP streamy Avigilon.

Primární: 

rtsp://10.10.10.143/defaultPrimary?mtu=1440&streamType=u
Sekundární:
rtsp://10.10.10.143/defaultSecondary?mtu=1440&streamType=m
URL pro Snapshot:
http://10.10.10.143/media/cam0/still.jpg?res=max

Nefunguje WebEndpoint. Vypnout ve správě služeb vypnout službu Web Endpoint (v services.msc) a zkusit odstranit konfigurační soubor WebEndpoint.config.yaml ze složky C:\ProgramData\Avigilon\WebEndpoint Config. Pokud je problém s připojením ke službě Web Endpoint, zkontrolujte zda je v PC správně nastaveno časové pásmo a posun času. 
Není synchronizovaný čas mezi kamerami a softwarem Avigilon. Řešením je zapnutí NTP serveru na Windows serverovém počítači Avigilon. Ve firewallu povolte port 123 a následně synchronizujte čas s PC. \\windata\TSS\05_ZO\ZO_TECHNICKA_PODPORA\CCTV\Firmy\Avigilon\Softver\lokálny_NTP_server.zip
Nezobrazí se Lokalita v rámci sítě přes Avigilon klienta a tím pádem se k ní nelze přihlásit, anebo je vidět pouze jednu lokalitu místo dvou. Stává se to většinou při klonování Image Windows a může vzniknout situace, kdy se dva servery v klientovi "nevidí". Je potřeba vytvořit zálohu serveru a licencí a následně odpojit kamery a ONLINE odregistrovat licence.
Poté vypnout server, odstranit server dat a server bak ze složky C:\ProgramData\Avigilon a současně i cluster.dat a cluster.bak ze složky C:\AvigilonConfig\Cluster.
Potom spustíme server, aktivujeme licence a ze zálohy obnovíme připojené kamery.
Změna portu v Avigilon Web Endpoint. Vypněte službu Avigilon Control Centre Web Endpoint (v services.msc)
Ve složce C:\ProgramData\Avigilon\WebEndpoint Config je potřeba v souboru WebEndpoint.config.yaml editovat port 8443, změnu uložit a potom znovu spustit službu.
Jak vypnout pískání disku. V menu Alarmy / Exception. Případně v nastavení Motion Detect, které je také v menu ALARM.
Upgrade z verze ACC 4 na ACC 7. U verze CORE je přechod z ACC 4 na ACC 7 zdarma verze STANDARD ENTERPRISE.
Pro upgrade Avigilonu z ACC 4 na ACC 7 je potřeba jednorázová upgradovací licence  pro server. Cena pro 1 server s jednou kamerou je stejná jako pro server s 36 kamerami. Upgrade následně probíhá přeinstalováním.
Pro upgrade Avigilonu z ACC 5 na ACC 7 je potřeba upgradovací licence, která vychází z počtu kanálů původních licencí.  Upgrade probíhá přeinstalováním původní nejnovější verze ACC 5 na novější ACC 7.
V případě spojení upgradu s výměnou PC za novější, můžete na starém PC online deaktivovat ACC 5 licenci a na novém PC ji aktivovat přímo pro ACC 7 společně s upgradovací licencí.
ACC 7 nepodporují Windows 7 ani Windows Server 2012.
ACC 7 podporuj Windows Server 2012 R2 a vyšší operační systémy.
Odrazy na skle u dome kamer.
Největší vliv na odrazy má znečištěné plexisklo. Odrazy jsou viditelné hlavně v místech, kam nedosvítí IR světlo, tedy v tmavýmch místech scény. Na druhou stranu – pokud je kamera v interiéru, tak nečistoty nejsou na sklíčku viditelné, nakolik je IR viditelné ve všech částech obrazu.
Informace o rozlišení 5M-N. Rozlišení 5M-N je rozlišení horizontálně o polovinu menší. Rozlišení je použitelné při upraveném poměru stran na full screen. 5M-N přibližně odpovídá rozlišení 2,3 Mpx.
2880 x 1620 – 16:9 – rozlišení 5M
2592 x 1944 – 4:3 – rozlišení 5M
Výpadky HDCVI kamer.  Výpadky kamer mohou být způsobeny nízkým napájecím napětím. Je-li to možné, nastavte na napájecím zdroji výstupní napětí maximálně na 14,5 V (asi DC). Při nedostatečném napájení dochází k výpadkům především v nočním režimu.

Co se týká rušení, tak je často způsobeno převodníky koax/F/UTP, případně se může jednat i o zdroj. Někdy se setkáváme s rušením, jehož zdrojem mohou být ostatní zařízení připojená k síti. Zdrojem rušení mohou být i nekvalitně nakrimpované BNC konektory – je potřeba je nakrimpovat znovu a lépe.

Při hledání zdroje rušení můžete zkusit také vyměnit převodníky koax / UTP, případně vyzkoušet separátor napájení pro HDCVI kamery nebo vyzkoušet video-izolátor pro HDCVI kamery.

https://www.tssgroup.cz/dahua-pfm790-separator-napajeni-pro-hdcvi-kamery
https://www.tssgroup.cz/dahua-pfm791-hd-video-izolator-pro-hdcvi-kamery

Dále lze zkusit připojení kamery na samostatný zdroj/adaptér nebo vyzkoušejte ze zdroje pro kamery odpojit ochranný vodič (zelenožlutý), a pro napájení zdroje použít jen fázi a nulový vodič. (je odpojení ochranného vodiče v souladu s vyhláškou?!)
Dálší možností je zkusit připojit kameru krátkým koach patch kabelem, bez původního kabelu, konektorů a případně i převodníků, a ověřit si, jestli se rušení vyskytne i "nakrátko".
Standardně se používají pulzní napájecí zdroje, které jsou náchylnější na rušení. Jako alternativu lze vyzkoušet lineární zdroje, které jsou však dražší a je potřeba jejich vliv na rušení dobře zvážit. Nemusí být zárukou vyřešení problému.
Kde lze najít čísla licencí Avigilon ACC 5? V Avigilon Control Center / Admin Tool kliknutím na "Správa licencí". Následně klikněte na ZAKÁZAT LICENCE. Zvolte možnost MANUÁLNÍ DEAKTIVACE. Zobrazí se vám všechny licence, které lze jednoduše zkopírovat do textového dokumentu. Po zkopírování licencí nezapomeňte zrušit deaktivaci licencí kliknutím na ZAVŘÍT (CANCEL).
RTSP streamy Dahua. rtsp://ip:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

subtype=0 je hlavní stream
subtype=1 je sekundární stream

rtsp://ip/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0   
 
Tvar obsahující přihlašovací údaje: rtsp://admin:admin@ip:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0


ONVIF RTSP:  rtsp://ip:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&\proto=Onvif
Přepínání HDCVI kamer mezi technologiemi – HDTVI, AHD, ANALOG/CVBS a zpět. Připojte kameru k HDCVI rekordéru a přes OSD menu kamery jednoduše zvolte požadovaný režim.

Pokud kameru chete přepnout zpět do režimu HDCVI, je potřeba použít přepínač PFM820.

https://www.tssgroup.cz/dahua-pfm820-prepinac-hdcvi-kamer

V případě PTZ kamer platí to samé, ale pokud můžete kamerou otáčet přes rozhraní RS-485, dostanete se do menu kamery vyvoláním presetu 95. V menu kamery si potom můžete vybrat požadovanou technologii.
Jak připojit ke kameře mikrofon? Na mikrofonu identifikujte konektory 12V – ZEM – OUT. Ke svorce 12V připojte "+" stejnosměrného zdroje, ke svorce ZEM připojte "–" ze zdroje, ke svorce OUT připojte mikrofonní vstup na kameře.

Mikrofonní vstup na kameře je standardně černý CINCH, označený jako Audio IN. Na střední kontakt přivedete vodič z OUT výstupu mikrofonu a ze zemnící svorky ZEM na mikrofonu připojíte na uzemnění konektoru – kostru konektoru.
Přepínání citlivosti Day/Night provedeme u HDCVI kamery přes OSD menu. Nízká citlivost pro přepnutí z denního do nočního režimu = za tmy se ještě nemusí přepnout do nočního režimu.
Vysoká citlivost pro přepnutí z denního do nočního režimu = i za denního světla může kamera zůstat v ČB režimu.
Omezení HDCVI rekordérů. Na XVR nefungují IVS funkce při zapnutých IP kanálech. Stejně tak nefunguje analýza v XVR na IP kamerách.
Omezení NVR / XVR rekordérů pro zobrazování živého streamu a záznamu. Rekordéry mají omezené zobrazování. V datasheetu uvedeno pod označením "decoding capability". Pokud je např. decoding capability 8 x 2 Mpx, tak při 4 Mpx je zobrazí rekordér 4 x 4 Mpx nebo 2 x 8 Mpx.
Nastavení časosběru u kamery Dahua při ukládáná na FTP. Ve video / snapshot nastavíme interval ukládání snímků.
V kalendáři nastavíme období ukládání snímků.
V storage / destination nastavíme FTP cíl ukládání a nastavíme parametry FTP.
Různé časy v případě více serverů způsobují odchylky časů kamer a následně další problémy s kamerovým záznamem. Je třeba použít https://www.timesynctool.com/ a jeden ze serverů nastavit jako master.