Párování /nastavení systému Forteza
FAQ • 26.09.2023

Párování /nastavení systému Forteza

Nastavení lze provést buď manuálně pomocí hodnot signálu (poplachy) naměřených multimetrem nebo jednodušším způsobem prostřednictvím software, kde se nastaví prahové hodnoty apod.