Posunutí "logů" v EDO o hodinu
FAQ • 26.09.2023

Posunutí "logů" v EDO o hodinu

Pokud je v databázi skutečný čas "logů" a klient zobrazuje nesprávný čas, je to způsobeno nesprávným nastavením časového pásma, které způsobuje toto posunutí.