Přidání IP zón - Čtení událostí NVR v ústředně INTEGRA
FAQ • 22.02.2024

Přidání IP zón - Čtení událostí NVR v ústředně INTEGRA

Luboš Bagín

I. Co je přidání IP zón

K vyhlášení poplachu z kamery na základě události (překročení čáry, vstup do zóny, SMD, maskování...) můžete využít funkci „IP zone“ na ústřednách rodiny INTEGRA.

II. Co potřebujeme

Chcete-li nastavit poplach z události videoanalýzy kamery na ústředně, potřebujete:

Zařízení:

  • Počítač se systémem Windows
  • Ústřednu Integra, Integra Plus s programovou verzí firmwaru 1.22 a více
  • Komunikační modul ETHM-1 Plus s programovou verzí firmwaru 2.10 a více
  • USB-RS, převodník pro programování zařízení Satel
  • Nahrávací zařízení, s podporou funkce ALARM CENTER; Dahua NVR model NVR4-4KS/L, NVR4-4KS3, NVR4-EI, NVR5-EI, NVR5-XI, NVR6-XI

Software:

Výše uvedený program si můžete stáhnout z portálu SUPPORT SATEL SERVICE.

III. Jak nastavit zařízení

1. Aktualizace firmwaru komunikačního modulu ETHM-1 Plus a ústředny INTEGRA

Aktualizujte firmware komunikačního modulu na verzi 2.10 a více.
Aktualizujte firmware ústředny INTEGRA na verzi 1.22 a více.

2. Nastavení modulu ETHM-1 Plus

Po aktualizaci firmwaru se v nastavení modulu zobrazí nová karta „IP zone“

V položce „TCP/IP port“ nastavte TCP port na kterém bude ústředna „poslouchat“ události z NVR. Ve sloupci „Číslo vst.“ nastavte číslo virtuálního vstupu, na kterém chcete detekovat událost z NVR. Ve sloupci Phrase zadejte název pravidla, který zadáte v NVR při aktivování vybrané události. Čas návratu je délka sepnutí vstupu. Po této době se vstup vrátí do klidového stavu.

3. Nastavené virtuálního vstupu

V nastavení vstupů vyberte vstup, který jste nastavili jako virtuální v předchozích krocích. V našem případě vstup 32. Zapište název, nastavte typ vstupu a funkci podle požadavků. (nastavení jsou stejná jako u hardwarového vstupu, PIR detektor apod.)

4. Nastavení NVR

V nastavení NVR v položce „SÍT/NETWORK“ vyberte kartu „Centrum alarmu/Alarm Center“ a povolte funkci. Vyberte protokol HTTP, nastavte IP adresu komunikačního modulu ETHM-1 Plus a port, který jste nastavili v předchozích krocích.

V nastavení události např. IVS zadejte název pravidla „Jméno/Name“, který jste zadali ve sloupci „Phrase“ na kartě IP zone v nastavení ETHM-1 plus modulu. V dalších nastaveních „Více/More“ povolte volbu „Nahrání alarmu/Report Alarm“ povolte volbu „Událost/Event“ a vyberte protokol HTTP.

Po vyvolání události bude sepnut virtuální vstup na ústředně.