Přihlášení bezdrátových zařízení k ústředně VERSA Plus
FAQ • 04.04.2018

Přihlášení bezdrátových zařízení k ústředně VERSA Plus

Přihlášení bezdrátových zařízení k ústředně VERSA Plus

Stáhnout v PDF

 

 

I. Co je přihlášení bezdrátových zařízení a proč je to užitečné

Přihlášení zařízení je proces přidávání bezdrátových zařízení do paměti kontroléru ACU-120/ACU-270. V průběhu procesu přihlašování v programu DLOADX nebo klávesnici, můžete nakonfigurovat parametry každého přidávaného zařízení bez toho, abyste v nich museli fyzicky měnit nastavení.

II. Co potřebujeme

Pokud chcete spustit bezdrátový systém založený na ústředně VERSA Plus v základní konfiguraci, potřebujete:

Zařízení:

• Počítač se systémem Windows
• Ústřednu VERSA Plus s krytem a transformátorem
• Kontrolér ACU-120 nebo ACU-270
• Bezdrátová zařízení, která se mají přihlásit na ústřednu, např. klávesnice VERSA-LCDM-WRL
• Detektor APD-100, siréna ASP-205
• Mini USB kabel

Software:

DLOADX

Výše uvedený program si můžete stáhnut z internetové stránky SATEL.

III. Jak připravit zařízení

1. Příprava bezdrátového kontroléru

Bezdrátový kontrolér ACU-120 nebo ACU-270 je základní součástí bezdrátového systému založeného na ústředně VERSA Plus. V tomto případě použijeme kontrolér ACU-270.

Prvním krokem je příprava kontroléru pro použití s ústřednou VERSA Plus. Za tímto účelem přepněte DIP přepínač č. 8 do polohy ON. To též umožní podporu bezdrátových klávesnic bez nutnosti nastavit jejich adresu.

Důležité!

Kontrolér má dvě komunikační sběrnice: klávesnicovou sběrnici označenou CKM-DTM a sběrnici expandérů, označenou jako CKE-DTE. V případě ústředny VERSA sa používá jen sběrnice expandéru.

2. Pripojení kontroléru k ústředně

Kontrolér umístíte do držáku na rychlou montáž a nainstalujte ho do krytu ústředny. Potom použijte oddělitelnou svorkovnici na připojení kontroléru k vyhrazenému konektoru na ústředně.

Důležité!

Doporučuje se používat nestíněný nekroucený kabel. Při použití kabelu typu "kroucený pár" pamatujte, že signály CKM a DTM / DTE a CKE (synchronizace a data) se nesmí přenášet přes jeden kroucený pár vodičů. Vodiče musí být vedené v jednom kabelu. Elektrická instalace by měla být chráněná před ostrými hranami (které jinak mohou poškodit kabely).

3. Spouštění ústředny v servisním režimu

Umístěte jumper (propojku) přes kolíky JP1 na ústředně, potom připojte baterii a zapněte síťové napájení. Ústředna se uvede do provozu, signalizovaným blikáním LED diod PSTN a ETH. Po asi 2 sekundách odstraňte jumper z kolíků. Těmito kroky se spustí servisní režim ústředny a USB komunikace.

4. Připojení ústředny k počítači

Spusťte program DLOADX a potom připojte ústřednu k počítači pomocí mini USB kabelu. Ústředna je detekována programem a zobrazí se výzva na připojení USB. Pokud chcete vytvořit spojení, vyberte položku ANO. Spojení se vytvoří automaticky, protože ústředna je rozpoznána jako zařízení HID. Nejsou potřebné žádné další převodníky nebo ovládače.

5. Čtení údajů z ústředny

Potom se uskuteční čtení údajů z ústředny. Průběh načítání můžete vidět na liště průběhu.

6. Identifikace zařízení

Přejděte na kartu STRUKTURA SYSTÉMU A HARDWARE a otevřete kartu HARDWARE. V seznamu, který se zobrazí, vyberte EXPANDÉRY a stiskněte tlačítko IDENTIFIKACE. Po několika sekundách se objeví zpráva o úspěšné identifikaci a následuje další čtení údajů. Pokud chcete potvrdit, že chcete údaje číst, vyberte možnost ANO. Potom se uskuteční čtení údajů a po dokončení identifikace se v seznamu zobrazí kontrolér ACU.

IV. Jak přihlásit bezdrátové zařízení

1. Přidávaní do systému / přihlášení bezdrátové klávesnice

V programu DLOADX otevřete kartu HARDWARE, přejděte na kartu LCD-WRL a zvolte NOVÉ ZAŘÍZENÍ. V okně, které se objeví, zadejte sériové číslo klávesnice. Najdete ho na nálepce umístněné na desce plošného spoje zařízení.

Do klávesnice vložte dvě přibalené baterie.

Po několika sekundách se v okně programu zobrazí zpráva "ÚDAJE BYLY NAČTENY". Kliknutím na tlačítko OK ji potvrďte a potom klikněte na položku ULOŽ. Přidanou klávesnici můžete vidět v okně HARDWARE / EXPANDÉRY.

2. Přidávání do systému / přihlášení bezdrátového detektoru

V programu DLOADX otevřete kartu HARDWARE, přejděte na kartu VSTUPY/VÝSTUPY a zvolte NOVÉ ZAŘÍZENÍ. V okně, které se objeví, zadejte sériové číslo detektoru. Najdete ho na nálepce umístněné na desce plošného spoje zařízení.

Potom zvolte číslo vstupu a vložte přibalenou baterii.

Po několika sekundách se v okně programu zobrazí zpráva "ÚDAJE BYLY NAČTENY". Kliknutím na tlačítko OK ji potvrďte a potom klikněte na položku ULOŽ.

3. Přidávání do systému / přihlášení bezdrátové sirény

Na kartě VSTUPY/VÝSTUPY vyberte položku NOVÉ ZAŘÍZENÍ. V okně, které se zobrazí, zadejte sériové číslo sirény. Najdete ho na nálepce umístněné na desce plošného spoje zařízení.

Potom zvolte číslo vstupu a vložte přibalenou baterii.

Po několika sekundách se v okně programu zobrazí zpráva "ÚDAJE BYLY NAČTENY". Kliknutím na tlačítko OK ji potvrďte a potom klikněte na položku ULOŽ.

Důležité!

Ústředna VERSA Plus podporuje až 12 výstupů a siréna obsahuje 2 vstupy a 2 výstupy. Při přidávaní sirén vyberte stejné číslo vstupu / výstupu z rozsahu 1-12.

Výstupy, ke kterým je přirazena siréna, musí být naprogramované podle potřeby, např.

1. EXTERNÍ SIRÉNA – signalizuje vloupání, panik a tamper poplachy
2. INTERNÍ SIRÉNA – signalizuje vloupání, panik a tamper poplachy a varování