Technické problémy s NVR Dahua - Není možné připojení k NVR
FAQ • 03.07.2024

Technické problémy s NVR Dahua - Není možné připojení k NVR

Ivan Žiak

Pro konfiguraci vzdáleného připojení v softwaru pro vzdálenou správu je nezbytné nastavit port 37777. V případě vzdáleného připojení přes internet je třeba na routeru spojujícím NVR s internetem nakonfigurovat NAT (překlad TCP/IP adres) z veřejné adresy routeru s volitelným portem na interní TCP/IP adresu NVR zařízení s portem 37777. Také vyzkoušejte připojení prostřednictvím P2P.

Zkontrolujte, zda má NVR přiřazenou správnou veřejnou IP adresu a správné nastavení síťových parametrů umožňujících vzdálený přístup.

Nakonec můžete zkontrolovat nastavení firewallu a antivirového systému na počítači, ze kterého se snažíte připojit k NVR. Ujistěte se, že jsou nastaveny tak, aby neblokovaly komunikaci s NVR.