Problémy s DVR a NVR Dahua
FAQ • 01.11.2014

Problémy s DVR a NVR Dahua

Problémy s DVR a NVR Dahua

 
  • Nelze se vzdáleně připojit k NVR

V software pro vzdálenou správu je zapotřebí nastavit port 37777. Pokud se jedná o vzdálené připojení přes internet, je zapotřebí na routeru, který spojuje NVR zařízení s internetem, nastavit NAT (překlad TCP/IP adres) z veřejné adresy routeru s volitelným portem na vnitřní TCP/IP adresu NVR zařízení s portem 37777.

  • Rozdílné parametry v nastavení NVR

V některých případech dochází k nesouladu v nastavení kódování videa mezi nastavením na NVR a nastavením přes konfigurační menu PSS či WEB rozhraní. Pokud k tomuto případu dojde, nastavte parametry kódování videa pomocí konfiguračního menu v PSS či pomocí WEB rozhraní. Tato dvě nastavení jsou totožná a odpovídají skutečnosti.

  • V IE nelze zobrazit WEB stránky pro NVR a kamery

V tomto případě zapište TCP/IP adresu daného zařízení do seznamu kompatibilního zobrazení v IE. Pokud bude při otevírání WEB stránky daného zařízení vyžadována instalace prvku Dahua Active X, povolte ji. Nastavení kompatibilního zobrazení nastavíte pomocí IE a nabídky „Nástroje / Nastavení kompatibilního zobrazení / Přidat tento web“.

  • Kamery se odpojují od NVR/DVR a zařízení se restartuje

Zařízení je v tomto případě přetíženo a je zapotřebí přizpůsobit datový tok a rozlišení kamer pod únosnou mez. V tomto případě zkontrolujte maximální povolené hodnoty datového toku a rozlišení pro daný typ výrobku a tyto hodnoty respektujte.

  • K zařízení NVR/DVR se nelze přihlásit

Uživatel zadal několikrát špatně uživatelské jméno, nebo heslo. Pokud dojde k prvnímu zablokování účtu, je zapotřebí na jeho odblokování počkat 30 min. Každý další špatný pokus o přihlášení prodlužuje čas na odblokování účtu.

  • K zařízení NVR/DVR se nelze připojit

Uživatel nemá příslušné oprávnění, nebo zapomněl své přihlašovací jméno či heslo. Pokud uživatel zapomněl své uživatelské jméno a heslo, NVR/DVR zařízení lze odblokovat instalací nového firmware přes USB rozhraní.

  • Uživatel je po stanoveném čase automaticky odhlášován z NVR

Pomocí nabídky „Hlavní menu / Nastavení / Obecné“ nastavte „Automatické odhlášení“ na „0“.

  • NVR/DVR zařízení se automaticky restartuje

Pomocí nabídky „Hlavní menu / Pokročilý / Auto údržba“ změňte „Auto-Restart systému“ na „Nikdy“.

  • Nové kamery nelze připojit k zařízení NVR/DVR

Instalujte nový firmware pro kamery, popř. i pro NVR/DVR.

Nenašli jste řešení svého problému se záznamovým zařízením Dahua? Zkuste ještě FAQ - kamerové systémy nebo nám napiště prostřednictvím formuláře!

Přejít na přehled všech CCTV produktů Dahua