Reset hesla pro VTO
FAQ • 25.09.2023

Reset hesla pro VTO

5x stiskněte tlačítko tamperu, po stlačení zazní potvrzovací tón, který potvrdí, že akce proběhla v pořádku. Některé jednotky mohou mít přímo resetovací tlačítko (VTO2111).