Satel Integra – příklad konfigurace pro ovládání elektromagnetického vodovodního ventilu
FAQ • 05.01.2023

Satel Integra – příklad konfigurace pro ovládání elektromagnetického vodovodního ventilu

Luboš Bagín

Aby byl váš systém dostupnější a pohodlnější, můžete jej použít k ovládání zabezpečení i automatizace budovy. Použití systémových komponent pro zabezpečení a automatizaci budovy činí celou instalaci nákladově efektivnější.

Pokročilé poplachové systémy INTEGRA a INTEGRA Plus dokáží rozpoznat různé náhodné události, například únik vody. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nainstalujte detektory zaplavení do místností, kde je největší pravděpodobnost úniku vody. Kdykoli jeden z těchto detektorů zaznamená únik vody, ústředna je okamžitě informována. Ústředna může následně o události informovat vybrané osoby, což jim umožní rychle reagovat a uzavřít přívod vody. Jednotka ústředny to však může udělat i samostatně, je-li hlavní vodovodní potrubí vybaveno elektronicky ovládaným elektromagnetickým ventilem. V případě poruchy vodovodního systému se elektromagnetický ventil automaticky uzavře, aby se zabránilo dalším škodám.

Pokyny:

 • Hlavní přívod vody se automaticky uzavře vždy, když jeden z detektorů úniku vody zaznamená únik. Vodovodní ventil zůstane uzavřený, dokud se nevymaže technická výstraha o zjištěném úniku.
 • Aby se předešlo zbytečným rizikům, jednotka ústředny uzavře elektromagnetický ventil vody, aby úplně uzavřela hlavní přívod vody vždy, když nikdo není doma a systém je zapnutý.
 • Vodovodní ventil lze ovládat prostřednictvím klávesnic nebo mobilní aplikace.

Příklad konfigurace:

 • Zabezpečovací systém je řízen ústřednou INTEGRA 128 Plus, která navíc řídí automatizaci budovy.
 • Systém obsahuje drátové detektory XD-2 se zapnutým režimem "zaplavení" a připojené externí sondy FPX-1, které jsou nainstalovány v koupelně a kuchyni.
 • Bezdrátový detektor AXD-200 pracující v režimu "zaplavení" a připojená externí sonda FPX-1 je nainstalován v kotelně. Detektor komunikuje s bezdrátovým řídicím systémem ACU-280 ABAX 2.
 • Hlavní přívodní potrubí vody je vybaveno elektronicky ovládaným elektromagnetickým vodovodním ventilem. Ústředna může přímo ovládat ventil prostřednictvím rozšiřujícího modulu INT-ORS.
 • Rozšiřující modul INT-ORS je napájen z externího záložního zdroje APS-412. Tato konfigurace umožňuje systému identifikovat jednotku INT-OR jako rozšiřující jednotku s napájením, což znamená, že může přijímat údaje o jejím aktuálním stavu napájení. Napájecí zdroj APS-412 navíc napájí cívku elektromagnetického vodního ventilu.
 • Záložní zdroj APS-412 je vybaven záložní baterií pro případ výpadku síťového napájení.

INTEGRA CONTROL

 • ovládání poplašného systému INTEGRA/INTEGRA Plus a systému automatizace budovy
 • bezpečná a šifrovaná komunikace s ústřednou
 • přístup k živému přenosu z kamery
 • podporuje MACRO příkazy
 • Push notifikace