Satel Integra – příklad konfigurace pro ovládání topného systému
FAQ • 01.08.2023

Satel Integra – příklad konfigurace pro ovládání topného systému

Luboš Bagín

Aby byl váš systém dostupnější a pohodlnější, můžete jej použít k ovládání zabezpečení i automatizace budovy. Použití systémových komponent pro zabezpečení a automatizaci budovy činí celou instalaci nákladově efektivnější.

Poplachový systém narušení INTEGRA Plus můžete kromě mnoha jiných funkcí použít i pro řízení vytápění, čímž se sníží celkové náklady na energii při zachování stejné úrovně komfortu. Elektronicky řízené termostaty radiátorů lze implementovat do scénářů automatizace budov. Ty se mohou spouštět automaticky (v určeném čase) nebo přímo ve své mobilní aplikaci INTEGRA CONTROL nebo na dotykové klávesnici (buď INT-TSH2, INT-TSG2 nebo INT-TSI). Systém může například udržovat vyšší nebo nižší teplotu v místnosti podle plánu. Systém může zohledňovat i další parametry a údaje, například zda jsou uživatelé doma nebo zda jsou otevřená okna.

Pokyny:

 • Radiátory v obývacím pokoji a koupelně pracují v cyklu "den/noc". Během dne systém udržuje vyšší teplotu. Během noci se radiátory přepnou do ekologického režimu, čímž se teplota sníží o několik stupňů.
 • Když nikdo není doma a systém je zapnutý, jednotka ovládacího panelu udržuje nižší teplotu bez ohledu na denní dobu.
 • Aby se snížily tepelné ztráty domu, systém vypíná off radiátory v místnostech s otevřenými okny. Kromě toho, když se uživatelé pokusí systém zapnout, jsou okamžitě informováni o oknech, která zůstala otevřená.
 • Vnitřní a venkovní teplota se zobrazuje na klávesnicích připojených k ústředně nebo v mobilní aplikaci, která ovládá zabezpečovací systém.
 • Na klávesnici nebo v mobilní aplikaci můžete naprogramovat výchozí teploty pro denní a noční režim, jakož i časovače pro řízení automatizace.

Příklad konfigurace:

 • Zabezpečovací systém je řízen ústřednou INTEGRA 128 Plus, která navíc řídí automatizaci budovy.
 • Bezdrátový detektor pohybu APD-200 nainstalovaný v obývacím pokoji spolu s univerzálním detektorem AXD-200 s aktivovaným režimem detektoru zaplavení v koupelně přenášejí aktuální teploty do ústředny. Oba detektory mají zabudované čidlo teploty.
 • Bezdrátový detektor ADD-200 měří aktuální venkovní teplotu.
 • Okna v obývacím pokoji a koupelně jsou monitorována magnetickým kontaktem B-2.
 • Bezdrátové hlásiče jsou pod dohledem řídicí jednotky ACU-280 bezdrátového systému ABAX 2.
 • Topení je řízeno pohony termostatů topných těles, které jsou zase řízeny rozšiřujícím modulem INT-ORS. K ovládání činnosti těchto pohonů se používá speciální typ výstupu "termostat", který je podporován ústřednami řady INTEGRA / INTEGRA Plus.
 • Pohony ventilů pracují s napětím 24 V DC, které dodává záložní zdroj APS-724.
 • Záložní zdroj je připojen k záložní baterii, která napájí systém v případě výpadku.

INTEGRA CONTROL

 • ovládání poplašného systému INTEGRA/INTEGRA Plus a systému automatizace budovy
 • bezpečná a šifrovaná komunikace s ústřednou
 • přístup k živému přenosu z kamery
 • podporuje MACRO příkazy
 • Push notifikace