SMS ovládání ústředny VERSA Plus
FAQ • 28.03.2018

SMS ovládání ústředny VERSA Plus

SMS ovládání ústředny VERSA Plus

Stáhnout v PDF

 

 

I. Ovládání ústředny prostřednictvím SMS zpráv - jaké jsou výhody

GSM modul, integrovaný na základní desku ústředny VERSA Plus, umožňuje jednoduché oznamování systémových událostí prostřednictvím mobilního telefonu. GSM modul podporuje dvě SIM karty, z nichž jedna je vaše primární karta a druhá je sekundární nebo záložní karta. To znamená, že v případě selhání vaší první SIM karty, ústředna VERSA Plus přepne na druhou kartu. Toto řešení zaručuje odesílání upozornění nebo událostí hlášení na PCO stanici spolehlivým a efektivním způsobem.

Pokud je správně nakonfigurován, umožňuje GSM modul ústředny VERSA Plus jednoduché hlášení alarmů vstupů, poruch a tamperů, aktivaci specifických výstupů, jakož i zapnutí / vypnutí střežení jednotlivými uživateli.

Tato příručka popisuje, jak nakonfigurovat ovládání ústředny VERSA Plus pomocí SMS zpráv. Tato funkcionalita vám umožní zapnout / vypnout systém v různých režimech, zrušit alarmy, spustit alarmy paniku a ovládat výstupy.

II. Co potřebujeme

Na konfiguraci ovládání ústředny VERSA Plus pomocí SMS budete potřebovat:

Zařízení:

• Počítač se systémem Windows
• Ústřednu VERSA Plus s krytem a transformátorem
• Klávesnici INT-TSG
• Mini USB kabel
• Dvě SIM karty
• Mobilní telefon na odesílání SMS zpráv
• Zařízení ovládané ústřednou, např. siréna SPW-300

Software:

DLOADX

Výše uvedený program si můžete stáhnout z internetové stránky SATEL.

III. Jak připojit ústřednu k počítači

1. Příprava zařízení

Nainstalujte transformátor a baterii do vyhrazeného krytu VERSA Plus. Tato zařízení by měla být připojena na základní desku ústředny, ke které musí být připojena klávesnice.

2. Spuštění ústředny v servisním režimu

Spusťte ústřednu VERSA Plus, která aktivuje připojenou klávesnici. Na klávesnici se zobrazí aktuální verze firmwaru ústředny a klávesnice. Dalším krokem je spuštění servisního režimu na ústředně. Pokud to chcete udělat, vyberte ikonu KLÍČ a potom ikonu KLÁVESNICE, přejdete na pokročilé nastavení a zobrazovat se bude terminál. Použijte ho na zadání výrobního servisního kódu 12345 a potvrďte tlačítkem "*" (hvězdička). Pak vyberte SERVIS ("0"), SERVISNÍ REŽIM ("0"). Pomocí tlačítka "#" (mřížka) potvrďte svůj výběr. Vstup do servisního režimu je signalizován zvýrazněním ikony KEY.

3. Připojení ústředny k počítači

Spusťte program DLOADX a potom připojte ústřednu k počítači pomocí mini USB kabelu. Ústředna je detekována programem a zobrazí se výzva k připojení USB. Chcete-li vytvořit spojení, vyberte položku ANO. Spojení se vytvoří automaticky, protože ústředna je rozpoznána jako zařízení HID. Nejsou potřeba žádné další převodníky nebo ovladače.

 

 

4. Čtení údajů z ústředny

Následně se uskuteční čtení dat z ústředny. Můžete vidět postup načítání na liště průběhu.

 

Důležité!

V tomto příkladu se používá předkonfigurovaná ústředna VERSA Plus. Proto jsou moduly na základní desce již identifikovány.

Popis způsobu identifikace a registrace komponent systému je uveden v následujících epizodách e-Academy:

• "Instalace a uvedení do provozu VERSA Plus"
• "Přihlášení bezdrátových zařízení VERSA Plus"

Popis konfigurace GSM modulu integrovaného na základní desce této ústředny, jakož i základní funkce oznamování prostřednictvím SMS zpráv jsou uvedeny v epizodě:

• "Konfigurace GSM modulu ústředny VERSA Plus"

IV. Jak nakonfigurovat ovládání pomocí SMS

1. Konfigurace uživatelů

V programu DLOADX otevřete kartu STRUKTURA / HARDWARE a zvolte VERSA-ETH ze seznamu dostupných zařízení. V okně, které se zobrazí, otevřete kartu GSM. Pak přejděte na sekci konfigurace SIM karty, v níž se nacházejí údaje, které jste zadali dříve: PIN a číslo SMS centra. Na kartě PŘÍJEM SPOJENÍ se ve spodní části nachází tabulka. Vyplňte ji zadáním telefonních čísel uživatelů oprávněných používat SMS ovládání. Položky T1 až T8 zobrazují čísla ze seznamu telefonních čísel.

 

Vyberte položku ZASÍLÁNÍ ZPRÁV v DLOADX, pro programování telefonních čísel. V okně, které se zobrazí vyberte kartu TEL. ČÍSLO a zkontrolujte možnost ZASÍLÁNÍ ZPRÁV a potom zadejte telefonní čísla. Můžete zadat až 8 telefonních čísel. Ve sloupci REŽIM, vyberte volbu 4-SMS. Aby bylo možné ovládání pomocí SMS, musí být ke každému telefonnímu číslu přiřazen uživatel. Např. na pozici 1 - uživatel 1, na pozic T1 - Uživatel 30, který je výchozím uživatelem v ústřednách VERSA. Kromě toho můžete povolit pro všech 16 telefonních čísel možnost přeposílání SMS, které byly odeslány na ústřednu z telefonních čísel, která nejsou v seznamu. Chcete-li povolit tuto funkci, v tabulce ve sloupci SMS vyberte pro která telefonní čísla má být tato funkce povolena.

2. Definování ovládacích SMS zpráv

Na panelu nástrojů programu DLOADX vyberte ikonu SMS ovl. V okně, které se zobrazí, definujte text SMS zprávy. Ve sloupci OVLÁDACÍ SMS zadejte text každého příkazu, např. "zap", "vyp", "svetlo".

Důležité!

Můžete definovat až 16 různých SMS zpráv. Text každé z nich se může skládat z maximálně 8 znaků a nesmí obsahovat žádná diakritická znaménka. Text každé ovládací zprávy musí být odlišný. Pokud jsou dvě ovládací zprávy totožné, ústředna po obdržení zprávy provede pouze jednu úlohu. Text jedné ovládací zprávy nesmí být zahrnut do textu jiné zprávy.

3. Přidání funkcí do ovládací SMS zprávy

Každé ovládací SMS zprávě můžete přiřadit funkci vybranou ze seznamu dostupných možností. Pokud to chcete udělat, klikněte pravým tlačítkem myši na pole ve sloupci FUNKCE. Zobrazí se menu, ve kterém jsou zobrazeny dostupné skupiny funkcí. Přejetím kurzorem na skupinu se zobrazí seznam funkcí dostupných v této skupině. Klikněte na funkci, kterou chcete přiřadit dané ovládací SMS. Například, pokud je ovládací SMS "zap" nastavte Skupinu 1 na režim plného zastřežení, přiřaďte funkci "31 – Zastřežení: Blok 1, plné zastřežení". Kliknutím na položku UPLOAD DO ÚSTŘEDNY uložíte zadané údaje.

 

Důležité!

Pokud jde o ovládání výstupů, musíte si zapamatovat, že výstup naprogramujete jako "OVLÁDÁNO" spouštějící prostřednictvím vstupů, časovačů, klávesnice nebo dálkového ovladače. Klikněte na položku DATA VÝSTUPŮ na panelu nástrojů v programu DLOADX. V okně, které se otevře, přejděte na kartu VÝSTUPY a vyberte příslušnou funkci výstupu "15: Ovládáno" pro výstup, který se má konfigurovat, např. výstup 3. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte zadané údaje.

 

4. Kontrola správnosti konfigurace

Chcete-li zkontrolovat správnou funkčnost, zadejte v mobilním telefonu SMS zprávu s předdefinovaným textem, např. "zap". Odešlete tuto SMS na číslo GSM modulu ústředny. Systém se po obdržení zprávy zapne.

 

5. Opuštění servisního režimu

Chcete-li dokončit konfiguraci a opustit servisní režim, zvolte na klávesnici "0", znovu "0". Pomocí tlačítka "#" (mřížka) potvrďte výběr.