Technické problémy s NVR Dahua - Kamery se odpojují od NVR a dojde k restartu zařízení
FAQ • 07.03.2024

Technické problémy s NVR Dahua - Kamery se odpojují od NVR a dojde k restartu zařízení

Ivan Žiak

Existuje několik příčin, při kterých dochází k odpojování kamer od záznamového zařízení a dochází k následnému restartu.

  • Přehřívání

Přehřívání může způsobit problémy s elektronikou. Ujistěte se, že NVR a kamery mají dostatečný vzduchový přítok a nejsou umístěné na místech s vysokou teplotou.

  • Přetížení NVR

Nahrávací zařízení může být přetažené, a proto je nutné optimalizovat datový tok a rozlišení kamer. V takové situaci je potřebné zkontrolovat maximální povolené hodnoty datového toku daného zařízení.

  • Konflikty IP adres

Ujistěte se, že na síti nejsou žádné konflikty IP adres, které by mohly vést k problémům spojení mezi kamerami a nahrávacím zařízením.

  • Nastavení síťové infrastruktury

Zkontrolujte nastavení síťové infrastruktury jako jsou například IP adresy, masky nebo brány. Nesprávná nastavení můžou vést ke ztrátám připojení.