Uživatel nemá doch. údaje (i když je v lokalizaci vidět, že přišel)
FAQ • 26.09.2023

Uživatel nemá doch. údaje (i když je v lokalizaci vidět, že přišel)

Lokalizace není totožná se staženou docházkou, která se zobrazuje v editu docházky. Je potřeba sledovat datum posledního načtení – pokud je datum starší, je potřeba provést ruční stažení dat ze zvoleného zařízení (jednoho nebo i případně více zařízení) nebo počkat na proběhnutí automatického stažení dat.