V uživatelích se stále zobrazuje hláška "Chcete uložit provedené změny" resp. informace o tom, že "Uživateli byla přiřazena skupina/změna global"
FAQ • 26.09.2023

V uživatelích se stále zobrazuje hláška "Chcete uložit provedené změny" resp. informace o tom, že "Uživateli byla přiřazena skupina/změna global"

Je možné, že se v softwaru dělaly nějaké změny, které neproběhly správně, a je potřeba projít změny nebo skupiny uživatelů a uložit jejich parametry – to může nastat např. tehdy, když se smaže nějaká změna, kterou už má uživatel přiřazenou.