Zámek neotvírá
FAQ • 25.09.2023

Zámek neotvírá

Je potřeba zkontrolovat nastavení hesla ve VTH pro VTO, VTO má jen relé výstup, tak je potřeba používat externí napájení.