Přejít k hlavnímu obsahu

Ochrana veřejného prostoru pro 21. století

ZADÁNÍ

Městské kamerové dohledové systémy (MKDS) hrají důležitou roli při zajišťování bezpečnosti obyvatel i návštěvníků měst a obcí. Nezřídka stojí na počátku rozhodnutí vedení města nahradit zastaralý a již nevyhovující analogový systém efektivnějším a účinnějším IP řešením. Tak tomu bylo i v případě úspěšné realizace MKDS pro město s přibližně 20 tisíci obyvateli s významným podílem tranzitní dopravy, kde měla být v průběhu několika let kompletně obnovena a doplněna síť kamerových bodů kvalitními analytickými kamerami včetně těch, které se zaměřují výhradně na monitoring dopravy a čtení RZ/SPZ. Součástí zadání byly i požadavky na realizaci odpovídajícího zabezpečeného kapacitního úložiště a pracoviště pro výkon nepřetržitého dohledu strážníky městské policie.

ŘEŠENÍ

Realizace tohoto MKDS byla rozložena do několika let a systém je prakticky stále rozšiřován. IP systémy jsou v tomto ohledu velmi pružné a jejich průběžná modifikace nebývá problematická. Kamerové body jsou často tvořeny 2 nebo 3 analytickými kompaktními kamerami Avigilon, které jsou doplněny PTZ kamerou Dahua. Aktuálně je v provozu 21 kamerových bodů s více než 60 kamerami.

Práce s uloženými daty probíhá v prostředí software ACC 7 od kanadské společnosti Avigilon. Prostřednictvím POS licence jsou do tohoto software integrovány také ITC kamery určené pro čtení RZ/SPZ. Kromě kvalitních obrazových vlastností kamer (vysoké rozlišení, barevný obraz za tmy...) je klíčová dostupnost pokročilých analytických funkcí v ACC 7 i v jednotlivých kamerách. Díky tomu je možné "automatizovat" vyhodnocení některých definovaných typů událostí v reálném čase nebo efektivně a účinně prohledávat uložené záznamy.

Kamerové body jsou většinou připojeny prostřednictvím optické metropolitní sítě k centrálním serverům v budově Městské policie. V případě nedostupnosti optické sítě byla použita kombinace lokálního záznamu a následného Wi-Fi případně LTE připojení k velínu. Dohledové pracoviště bylo vybaveno klientským PC pro zobrazení obrazu z kamer a šesti monitory určenými pro nepřetržitý provoz s úhlopříčkou 49". Velká pozornost je samozřejmě věnována také ochraně uložených dat a řízení přístupu k nim.

PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA

Nasazení výše uvedených systémů přineslo prokazatelné zvýšení objasněnosti trestných činů na území města. V mnoha případech byla díky kvalitním záznamům z MKDS a úzké spolupráci s Policií ČR odhalena i rozsáhlá trestná činnost probíhající v rámci celé České republiky.

Velmi důležitá je také pozitivní zpětná vazba od koncových uživatelů – strážníků městské policie, kteří se systémy pracují na denní bázi.

Zajímavostí možná je i to, že některé kamery byly přidány na základě podnětů od samotných občanů města.