Služby GPS Loc

Po uplynutí základného predplateného obdobia 12 mesiacov na využívanie služieb GPS Loc je potrebné zakúpiť predplatné na ďalšie obdobie. Služby GPS Loc zabezpečujú prenos dát medzi lokalizátormi a severmi GPS Loc a sú platné na území krajín EU a Švajčiarska.

0 produktů