Oko (to) bere aneb Jsme Vaše sázka na jistotu
Zajímavosti • 28.04.2017

Oko (to) bere aneb Jsme Vaše sázka na jistotu

Anonym

Oko (to) bere aneb Jsme Vaše sázka na jistotu

Na počátku roku 2017 vstoupila v platnost zákonná norma, která provozovatelům heren a kasin na území České republiky předepisuje nové povinnosti v oblasti monitorování herních prostor a identifikace osob. Nová „pravidla hry“ kladou vysoké nároky jak na stávající herní prostory, tak na ty nově vznikající, kdy je jednou z nezbytných náležitostí žádosti o jejich povolení také předložení schématu plánovaného kamerového systému, který bude dané prostory obsluhovat. Pro případ, že by se provozovatel snažil povinnému monitorování vyhnout, neopomněli zákonodárci ani na stanovení sankcí, které mohou dosahovat až tři miliony korun. Naše společnost má mnohaleté zkušenosti v oblasti kamerových monitorovacích systémů a díky tomu Vám dokážeme nabídnout vhodné technické řešení, které vyhoví právě Vašim požadavkům. A protože se našim zákazníkům snažíme nabídnout co nejkomplexnější služby, vybudovali jsme vlastní tým profesionální technické podpory.


Vraťme se ale k tématu a přibližme si, o jakých konkrétních požadavcích na provozovatele heren a kasin hovoří zákon. Nemalé nároky na kvalitu záznamu a jeho uchování jasně plynou z dikce zákona. Obraz musí být barevný, jasný, musí probíhat v reálném čase a chybět nesmí ani informace o datu a čase pořízení. Záznam musí být nepřerušený a nezpomalený. Právní norma hovoří také o povinnosti důkladně monitorovat nejen samotné herní prostory, ale také vstupní prostory, kde probíhá identifikace a evidence osob žádajících o registraci.

Záznam monitorující průběh živé hry pak musí být natolik kvalitní, aby bylo možné zřetelně rozeznat mimo jiné číslice na ruletovém kole a hracích stolech, označení žetonů, hodnoty karet nebo i bankovek a mincí. Současně s obrazem musí být zaznamenáván nezkreslený zvuk. Získaná data a jejich záloha musí být uchována po dobu dvou let, v případě evidence osob až deseti let. V obou případech musí být s daty nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem pro nakládání s osobními údaji. Další klíčovou povinností provozovatele jsou pravidelné kontroly správné funkčnosti monitorovacího systému během každých 24 hodin. Pokud je zjištěna porucha, musí být v závislosti na jejím rozsahu omezen provoz části herních prostor, případně celého kasina a událost musí být ohlášena celnímu úřadu.

 

Monitorovací systém a jeho prvky by proto měl být maximálně provozně spolehlivý a robustní. Ať už tedy potřebujete navrhnout od základu nový systém splňující všechny zákonem předepsané náležitosti, nebo třeba zlepšit parametry stávajícího systému, můžete se nás s důvěrou obrátit. Rádi vám poskytneme služby založené na odbornosti, korektnosti a v této oblasti neodmyslitelné diskrétnosti.