VIDEO ANALÝZA OBSAŽENÁ V DAHUA KAMERÁCH ECO-SAVVY 2 A ULTRA SMART SÉRII


Společnost Dahua jako přední výrobce na trhu bezpečnostních technologií uvádí nové řady kamer, které obsahují video analýzu obrazu.

Jedná se o kamery série Eco-Savvy 2 (kamery 4x2x a 5x2x), Ultra Smart a následující analytické funkce.

 

KAMERY ECO-SAVVY 2 (KAMERY 4X2X A 5X2X)

Kamery obsahují základní analytické funkce:

Překročení čáry
Narušení zóny
Změnu scény
Detekce obličeje


 

________________________________________________________________________________________________________

Překročení čáry

Jedná se o vyznačení linie přímo v obrazu, kterou kamera hlídá ve zvoleném směru proti neoprávněnému překročení.
 

                     

________________________________________________________________________________________________________
 

Narušení zóny

Jde o vyznačení hlídané zóny, která je předmětem dohledu proti neoprávněnému narušení.

 

       
                        

 

Změna scény

Kamera provádí kontrolu snímané oblasti a upozorní na změnu pohledu kamery.


 

________________________________________________________________________________________________________
 

Detekce obličeje

Kamera aktivně vyhledává ve snímaném obrazu lidské tváře a zaznamenává detekované události, pro následnou rychlejší identifikaci.

 

________________________________________________________________________________________________________

 

ULTRA SMART

Kamery série Ultra Smart obsahují všechny výše uvedené funkce ze série Eco.-Savvy 2 a následující pokročilé funkce.

Detekce opuštěného objektu
Detekce chybějícího objektu
Počítaní lidí
Teplotní mapy


________________________________________________________________________________________________________
 

Detekce přidaného objektu

Kamera provádí kontrolu oblasti a upozorní na přidaný objekt, který se delší dobu zdržuje ve vyznačeném prostoru a nebyl jeho součástí při zadávání kritérií detekce.
 

                              

________________________________________________________________________________________________________

 


Detekce chybějícího objektu

Kamera provádí kontrolu oblasti a upozorní na odcizený objekt, který byl součástí dohlíženého prostoru.

               


                        

________________________________________________________________________________________________________

 

Počítání lidí

Kamera střeží prostor a zároveň vyhodnocuje počet průchodů na vstupu. Získaná data kamera převede do přehledných grafů pro snazší vyhodnocení.

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Teplotní mapy

Teplotní mapy napomáhají prodejcům umístit produkty, které mají největší zájem prodávat. Mapa dokonale znázorňuje místa, kde zákazníci tráví nejvíce času.