Přejít k hlavnímu obsahu

Kamerové systémy pro obchodní řetězce

ZADÁNÍ

Kamerové systémy jsou v prostorách prodejen hojně využívány již mnoho let a pro jejich návštěvníky nejsou ničím překvapivým. Přitom i v tomto případě dochází k jejich zásadní modernizaci díky nasazování nových technologií. Nejednou jsme stáli před zadáním ze strany vlastníků maloobchodních řetězců, kde byl kladen důraz nejenom na vysokou kvalitu obrazu, ale i na využití kvalitního analytického software nebo inteligentních kamer. Vždy se jednalo o projekty pokrývající celou prodejní síť řádově stovkami IP kamer.

ŘEŠENÍ

Díky našim dosavadním zkušenostem jsme byli vždy schopni navrhnout optimální řešení, i když se často jednalo o síť s desítkami poboček. Úspěšně jsme se tak podíleli na realizaci několika projektů, které řeší zabezpečení celé sítě prodejen supermarketů. Použity byly špičkové IP kamery Avigilon, Dahua nebo jejich vhodné kombinace. Vysoké požadavky na maximální využití silných analytických nástrojů byly ve výsledku splněny především díky nasazení software ACC 7 od kanadského Avigilonu, který vyniká výbornými schopnostmi ve vyhledávání osob a objektů v záznamu, po zadání jejich jednoduchého popisu. Kromě ACC 7 byly vhodně využity také analytické nástroje implementované přímo v kamerách (Avigilon, Dahua). Ve vybraných případech byly nasazeny i nástroje pro přesné monitorování transakcí na pokladnách nebo tzv. heatmaps, pro vyhodnocení míst s největší koncentrací osob. Samozřejmě byla řešena i odpovídající kapacitní datová úložiště, jejich zálohování a zabezpečení.

PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA

Získaná zpětná vazba po uvedení systémů do běžného provozu potvrdila, že se díky masivnímu využití analytických nástrojů zásadně zvýšil počet odhalených a vyřešených přestupků jak na straně zákazníků, tak na straně zaměstnanců. Tím samozřejmě došlo ke snížení z toho plynoucí finanční ztráty na straně vlastníka/provozovatele prodejní sítě. Nelze opomenout ani určitý preventivní charakter působení kamerového bodu.