Forteza 50 mikrovlnná bariéra

Forteza | Forteza 50

Sada mikrovlnné bariéry pracující v pásmu 24 GHz. Jedná se tedy o vysílač i přijímač s dosahem 40 metrů. Detekce probíhá v prostoru představující zploštěný elipsoid o výšce 1,4 metru a šířce 1 metru. 

Zařízení odolává rušení silných magnetických polí až do 500 kV, falešným poplachům, které způsobuje zvěř a 50 cm sněhová pokrývka

Komunikační a nastavovací proces probíhá pomocí PC. Napájení zle realizovat v širokém rozpětí 10 až 30 V stejnosměrného napětí. 

Každá jednotka je vybavena reléovým výstupem, tamper kontaktem, krytím IP 55 a je schopná pracovat v teplotním rozmezí od -40 °C do +80 °C.


MW bariéra v pásmu 24 GHz - sada přijímač a vysílač, maximální doporučená detekční vzdálenost 40 m, detekční šířka max. 1 m, detekční výška max 1,4 m, elektromagnetické detekční pole tvaru prodlouženého zploštělého elipsoidu, imunita vůči vlivu silných elektromagnetických polí do 500 kV, imunita vůči zvířatům a porostu do 30 cm, sněhové pokrývce do 50 cm a výška nerovnosti a hrbolů ±30 cm, konfigurace přes PC, napájení 10–30 V DC, max. 45 mA, reléový výstup, tamper, pracovní teplota od -40 °C do +80 °C, rozměry 211 x 130 x 105 mm, krytí IP55

 

Parametry

Výrobce Forteza

Potřebujete pomoc?

Nákupem to nekončí.
Pro naše zákazníky je k dispozici tým profesionálů připravených poradit telefonicky nebo e-mailem.
K dispozici jsou každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hod.

Technická podpora