Návštěvnický systém

Software s názvem Visitor je dalším řešením pocházejícím z dílny TSS Group. Je určeno pro správu návštěv tam, kde je nutné zachovat také pozici vrátného / operátora systému, který v systému následně zadává další úkony, ke kterým je návštěva vyzvána. Tyto úkony mohou souviset především s nakládkou a vykládkou zboží, případně tam, kde probíhají další úkony související s parkovací plochou "navštíveného". Prováděné úkony mohou být částečně automatizovány – jednat se může například o načtení dokladů nebo různých QR kódů prostřednictvím sloupku závory. Úkony jako jsou například ruční vepsání dat do systému nebo povolování vstupu návštěvám musí provádět operátor systému.

Co všechno naše řešení nabízí

 • Administrace přicházejících návštěv.
 • Částečná automatizace procesů díky skenování dokladů a čtení QR kódů.
 • Možnost připojit podpisový tablet.
 • Přidělení parkovacího místa operátorem, případně výzva k dalším úkonům.
 • Jednoduché a přehledné grafické prostředí systému.
 • Přehledná práce s daty a historií.
 • Široké možnosti personalizace dle požadavků zákazníka.
 • Nonstop technická podpora v režimu 24/7 na základě SLA smlouvy.
 • Vytváření reportů, statistik a jejich export.
 • API rozhraní pro zajištění komunikace s dalšími aplikacemi.
 • Webové rozhraní aplikace připravené pro použití na mobilních zařízeních.

Jak to funguje?

 • Návštěvník přijede do budovy/k rampě.

 • Následně je upozorněn pracovník obsluhy.

 • Návštěvník se buď zaregistruje naskenováním dokladu (čtení MRZ zóny) nebo jej obsluha vybere ze seznamu návštěvníků, pokud již byl na návštěvě u klienta.

 • Pracovník obsluhy provede úkony které jsou potřebné, zapíše potřebné údaje do systému.

 • Může návštěvníka vyzvat k naskenování dokladů, případně jiný úkon.

 • Na podpisovém tabletu připojeném k systému provede návštěvník ověření zapsaných údajů a svým podpisem potvrdí jejich správnost.

 • Klientovi je umožněn vstup a provedení úkonu za kterým přišel.

Technická podpora 24/7 support

K uvedenému systému lze pro koncového zákazníka nebo instalační firmu přiobjednat support – technickou podporu systému poskytovanou v nepřetržitém režimu 24/7 na základě uzavřené SLA smlouvy. Služba klientovi zajišťuje asistenci a diagnostiku technikem společnosti TSS Group s.r.o., v případě náhlých problémů na instalaci, prostřednictvím vzdáleného přístupu. Minimální délka trvání smlouvy je 6 měsíců.

Více o řešení

TSS Visitor je návštěvnický modul, integrační software Softplus, sloužící zákazníkovi ke správě návštěv. Klientovi umožňuje základní zpracování přicházejících návštěv. Pro instalaci je nutné použít DCO server u zákazníka. Systém podporuje čtečky občanských průkazů nebo jiných identifikačních dokladů: DCO Clever Keaboard nebo MRZ Reader. MRZ zóna je umístěna v dolní polovině zadní strany občanského průkazu, případně na cestovním dokladu a řidičském oprávnění a právě tu umí software rozpoznat, přečíst a převést do textové formy, se kterou dále pracuje. Responzivní design vytvořený v HTML5 zajišťuje kvalitní zobrazení také na mobilních telefonech a tabletech. Software je založen na architektuře klient-server, umožňující jeho jednoduché zobrazení na jakémkoli zařízení. TSS Visitor umožňuje exportovat report návštěv do PDF, případně jiných formátů, vytváření statistik a stejnětak správu více vrátnich a vchodů intergrovaných v systému.

 

Pokud vás výše uvedené řešení zaujalo, můžete nás kontaktovat
prostřednictvím e-mailu reseni@tssgroup.cz.

0 produktů