Zónová

Triboelektrická plotová ochrana slouží pro zastřežení prostoru proti neoprávněnému vniknutí. Jedná se o kontaktní technologii, která je součástí oplocení a vyhodnocuje otřesy i zkrut detekčního kabelu. Citlivost resp. limity detekce plotové ochrany lze softwarově nastavit a díky tomu je systém Quadrosense od společnosti Umirs vysoce spolehlivý a odolný proti falešným poplachům.

5 produktů