SOFTPLUS Recycling center

Komplexní řešení pro města a obce, které by mělo v maximální možné míře zautomatizovat provoz sběrného dvora a více ho tak zpřístupnit občanům. Další přidanou hodnotou tohoto řešení je snížení personálních nákladů na obsluhu sběrného dvora.

Co všechno řešení nabízí?

  • Občané mají k dispozici samoobslužný vstup do areálu sběrného dvora.
  • Vstup je umožněn výhradně občanům, kteří mají uhrazené místní poplatky za komunální odpad.
  • Město/obec má k dispozici aktuální statistiky a reporty o provozu sběrného dvora.

Jak to funguje?


  • Město/obec vygeneruje pro každého občana unikátní přístupový QR kód.


  • Pokud občan potřebuje přístup na sběrný dvůr, použije přístupový QR kód vygenerovaný městem/obcí.


  • Ten samý QR kód mu poslouží pro otevření brány při jeho odchodu.


  • V administrátorském rozhraní jsou následně k dispozici přesné údaje o příchodech a odchodech občanů do prostor sběrného dvora.

Pokud vás výše uvedené řešení zaujalo, můžete nás

kontaktovat prostřednictvím e-mailu: reseni@tssgroup.cz

0 produktů