SOFTPLUS Payment station

Platební stanici je vhodné použít tam, kde klient přichází s potřebou uhradit svou pohledávku. Klient si na kiosku zvolí platbu QR kódem a zadá variabilní symbol, číslo faktury nebo jiný identifikátor. Následně je systémem vyzván k uhrazení konkrétní částky. Naše řešení umožňuje jak příjem a výdej hotovosti, tak bezhotovostní styk využívající terminál nebo online převod přes platební bránu. V každém případě zákazník obdrží potvrzení o provedení platby. Systém podporuje také funkci okamžité registrace platby prostřednictvím systému eKasa, včetně vydání daňového dokladu. 

Co všechno naše řešení nabízí

 • Samoobslužná úhrada pohledávky včetně automatizovaného načítání např. prostřednictvím QR kódu.
 • Možnost hotovostní i bezhotovostní platby.
 • Tisk dokladu o zaplacení.
 • Podpora funkce eKasa.
 • Notifikační systém pro správce sledující stav hotovosti (nízké/vysoké stavy hotovosti v zásobnících).
 • Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykového displeje.
 • Možnost vytváření funkčních tlačítek tlačítek dle potřeb klienta.
 • Uživatelské rozhraní podporuje komunikaci ve více jazykových mutacích.
 • Široké možnosti personalizace dle požadavků zákazníka.
 • Nonstop technická podpora v režimu 24/7 na základě SLA smlouvy.
 • Vytváření reportů a statistik.
 • API rozhraní pro zajištění komunikace s dalšími aplikacemi.

Jak to funguje?

 • Klient přichází ke KIOSKu s potřebou uhradit svou pohledávku.

 • NNásledně zvolí základ jeho platby, naskenuje QR kód, vypíše variabilní symbol, číslo faktury nebo podobně.

 • Systém vyzve klienta k úhradě dlužné částky.

 • V případě dobropisu může kiosek i vydat finanční hotovost.

 • Zvolí si formu platby na hotovostní nebo bezhotovostní.

 • KIOSK vytiskne potvrzení o uskutečnění platby.

Technická podpora 24/7 support

TSS Platební stanice podpora systému TSS Kiosek, placená technická podpora 24/7 pro koncového zákazníka nebo instalační firmu na základě SLA smlouvy. Podporu realizuje technik společnosti TSS Group vzdáleně. Služba nenahrazuje plnohodnotné zaškolení montážní společnosti, pouze poskytuje asistenci koncovému zákazníkovi a diagnostiku systému v případě výskytu náhlých problémů na jeho instalaci prostřednictvím vzdáleného přístupu. Minimální délka trvání smlouvy je 6 měsíců.

Další možnosti

 • Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykového displeje.
 • Samoobslužná registrace klientů včetně automatizovaného načítání dokladů.
 • Okamžitý tisk stvrzenek a transakčních dokladů.
 • Přístupový systém pro ovládání dveří a bran využívá unikátní QR kódy nebo RFID karty vydané kioskem.
 • Uživatelské rozhraní podporuje komunikaci ve více jazykových mutacích.
 • Široké možnosti personalizace dle požadavků zákazníka.
 • Naše řešení nabízí díky své modularitě široké možnosti – platební terminál, SIP hovor, videohovor, tiskárna, ID skener, čtečka QR/RFID, tisk QR lístků, výdej RFID karet, měření tělesné teploty apod.

 

 

Pokud vás výše uvedené řešení zaujalo, můžete nás

kontaktovat prostřednictvím e-mailu: reseni@tssgroup.cz

0 produktů