Adresná

Systém perimetrické plotové adresné ochrany francouzského výrobce Sorhea je navržen pro sledování případného narušení vnějšího oplocení střeženého objektu. Díky konstrukci detekčního kabelu osazeného akcelerometrickými snímači je možné identifikovat a především s vysokou mírou přesnosti lokalizovat výskyt nežádoucích stavů jakými mohou být například pokusy o přelezení, přestřižení, výskyt otřesů a jiné manipulace s oplocením. Prostorovou konfiguraci systému je možné provést podle konkrétních požadavků a dispozic. Nastavení probíhá prostřednictvím webového rozhraní nebo speciálního softwaru. Ke zvýšení celkové robustnosti a flexibility systému přispívá například také osazení jednotek kontrolérů solárním napájením.

13 produktů