SOFTPLUS Residence

Řešení je určeno pro majitele bytových a nebytových prostor, kteří je chtějí pronajímat jiným osobám. Pronajímatel pro nájemce vytvoří v jednoduchém rezervačním systému pozvánku, která obsahuje QR kód, který slouží jako časově omezený virtuální klíč od objektu a pronajatého prostoru. V rámci členitějších objektů lze prostřednictvím tohoto QR kódu umožnit nájemci vstup jen do určitých částí objektu.

Správa systému probíhá prostřednictvím jednoduchého administrátorského rozhraní, které umožňuje vytvářet pozvánky a rezervace pro jednotlivé pronajímatelné jednotky (např. apartmány).

Co všechno řešení nabízí?

  • Jednoduchá online správa pronajímaných jednotek pronajímatelem a vytváření přístupových QR kódů pro nájemce.
  • Rychlá komunikace se zákazníky.
  • V případě větších objektů vytváření "dovolených tras", aby se nájemce nemohl pohybovat v rámci celého objektu.
  • Přehled o příchodech a odchodech do objektu.
  • Příjemné uživatelské prostředí.

Jak to funguje?


  • Pronajímatel v jednoduchém administrátorském systému vytvoří dle dohody s nájemcem pozvánku, která má přesně definovaný začátek a konec pronájmu (včetně času).


  • V okamžiku uložení pozvánky do systému je e-mailem odeslána pronajímateli, a kromě přístupového QR kódu obsahuje i doplňující informace a instrukce pro nájemce.


  • Nájemce tak získává možnost vstoupit do objektu pronajímatele v dohodnutém časovém rozmezí a může se pohybovat pouze tam, kam je mu elektronicky umožněn vstup pronajímatelem.


  • QR kód slouží také pro odchod z budovy a je tak zaznamenám také přesný okamžik ukončení pobytu nájemce v budově.

Pokud vás výše uvedené řešení zaujalo, můžete nás

kontaktovat prostřednictvím e-mailu: reseni@tssgroup.cz

0 produktů