SOFTPLUS Logistic

Další z variant našeho "kioskového" řešení. V tomto případě je kiosek určen především pro logistická centra. Řidič nákladního vozidla se při příjezdu prostřednictvím našeho zařízení zaregistruje, naskenuje všechny potřebné doklady, uvede své jméno, RZ a případně další údaje. Následně je vyzván, aby zvolil ze zobrazené nabídky za jakým účelem přijíždí. Systém následně přidělí konkrétní bránu určenou pro nakládku nebo vykládku a v okamžiku, kdy má k operaci dojít, je řidič automaticky vyzván prostřednictvím e-mailu nebo SMS, aby se dostavil k přidělené bráně.

Co všechno naše řešení nabízí

 • Samoobslužná registrace řidičů nákladních automobilů včetně automatizovaného načítání dokladů totožnosti apod.
 • Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykového displeje.
 • Plná automatizace procesů včetně nakládky/vykládky zboží.
 • Uživatelské rozhraní podporuje komunikaci ve více jazykových mutacích.
 • Široké možnosti personalizace dle požadavků zákazníka.
 • Nonstop technická podpora v režimu 24/7 na základě SLA smlouvy.
 • Vytváření reportů a statistik.
 • API rozhraní pro zajištění komunikace s dalšími aplikacemi.
 • Webové rozhraní pro jednoduchou správu dat, pravidel a nastavení logistického centra.

Jak to funguje?

 • Registrace řidiče prostřednictvím kiosku.

 • Naskenování dokladu totožnosti, řidičského oprávnění a případně dalších dokladů.

 • Řidič uvede své jméno a příjmení, RZ vozidla, případně další údaje.

 • Systém lze propojit se systémem čtení RZ - LPR Dahua, uvedená RZ je následně automaticky rozpoznána a automaticky otevře závoru/bránu.

 • Řidič v systému zvolí jednu z předvolených možností důvodu své návštěvy/vjezdu.

 • Následně je přidělen "gate" pro provedení nakládky nebo vykládky.

 • Systém vyzve řidiče prostřednictvím SMS nebo e-mailu, že lze zahájit plánový úkon.

 • Realizace vykládky nebo nakládky a následný odjezd řidiče.

Technická podpora 24/7 TSS support

TSS support je placená technická podpora systému TSS Kiosk (vyvolávací systém, logistický systém) poskytovaná nepřetržitě v režimu 24/7 pro koncového zákazníka nebo instalační firmu, na základě uzavřené SLA smlouvy. Podporu realizuje technik společnosti TSS Group vzdáleně. Služba nenahrazuje plnohodnotné zaškolení montážní společnosti, pouze poskytuje asistenci koncovému zákazníkovi a diagnostiku systému v případě výskytu náhlých problémů na jeho instalaci prostřednictvím vzdáleného přístupu. Minimální délka trvání smlouvy je 6 měsíců.

Další možnosti

 • Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykového displeje.
 • Samoobslužná registrace klientů včetně automatizovaného načítání dokladů.
 • Okamžitý tisk stvrzenek a transakčních dokladů.
 • Přístupový systém pro ovládání dveří a bran využívá unikátní QR kódy nebo RFID karty vydané kioskem.
 • Uživatelské rozhraní podporuje komunikaci ve více jazykových mutacích.
 • Široké možnosti personalizace dle požadavků zákazníka.
 • Naše řešení nabízí díky své modularitě široké možnosti – platební terminál, SIP hovor, videohovor, tiskárna, ID skener, čtečka QR/RFID, tisk QR lístků, výdej RFID karet, měření teploty apod.

 

Pokud vás výše uvedené řešení zaujalo, můžete nás

kontaktovat prostřednictvím e-mailu: reseni@tssgroup.cz

0 produktů