SOFTPLUS Visitor

Jedná se o další řešení z dílny TSS Group, které je v tomto případě určeno pro management návštěv s tím, že je zachována i role vrátného/recepčního, který do systému zadává další úkony, ke kterým je návštěva vyzvána. Jedná se především o úkony spojené s nakládkou a vykládkou zboží, případně úkony související s evidencí návštěv.

Zatímco jedna část těchto úkonů, jako je například načtení dokladů nebo QR kódů, může probíhat automaticky díky kiosku, druhá část úkonů už může vyžadovat přítomnost osoby, která bude do systému vepisovat potřebné údaje a povolovat návštěvám vstup.

Co všechno řešení nabízí?

 • Administrace příchozích návštěv.
 • Částečná automatizace procesů díky použití čtečky dokladů a QR kódů.
 • Možnost připojit podpisový tablet.
 • Jednoduché a přehledné grafické rozhraní systému.
 • Široké možnosti personalizace dle konkrétních požadavků zákazníka.
 • Stálá technická podpora v režimu 24/7 na základě SLA smlouvy.
 • API rozhraní pro propojení s dalšími systémy a aplikacemi třetích stran.

Jak to funguje?

 • Návštěvník přichází k vrátnici/recepci.

 • Návštěvník se buď zaregistruje naskenováním osobního dokladu (načtení MRZ / strojově čitelná zóna) nebo ho obsluha vyhledá v seznamu minulých návštěvníků.

 • Pracovník u vstupu provede potřebné úkony a zapíše požadované údaje do systému.

 • Pracovník může návštěvníka i vyzvat k naskenování osobního dokladu.

 • Jakmile jsou údaje o návštěvníkovi vloženy do systému, potvrdí jejich správnost svým podpisem.

 • Návštěvníkovi je následně umožněn vstup do objektu.

Technická podpora 24/7 support

K uvedenému systému lze pro koncového zákazníka nebo instalační firmu přiobjednat support – technickou podporu systému poskytovanou v nepřetržitém režimu 24/7 na základě uzavřené SLA smlouvy. Služba klientovi zajišťuje asistenci a diagnostiku technikem společnosti TSS Group s.r.o., v případě náhlých problémů na instalaci, prostřednictvím vzdáleného přístupu. Minimální délka trvání smlouvy je 6 měsíců.

Více o řešení

TSS Visitor je návštěvnický modul, integrační software Softplus, sloužící zákazníkovi ke správě návštěv. Klientovi umožňuje základní zpracování přicházejících návštěv. Pro instalaci je nutné použít DCO server u zákazníka. Systém podporuje čtečky občanských průkazů nebo jiných identifikačních dokladů: DCO Clever Keaboard nebo MRZ Reader. MRZ zóna je umístěna v dolní polovině zadní strany občanského průkazu, případně na cestovním dokladu a řidičském oprávnění a právě tu umí software rozpoznat, přečíst a převést do textové formy, se kterou dále pracuje. Responzivní design vytvořený v HTML5 zajišťuje kvalitní zobrazení také na mobilních telefonech a tabletech. Software je založen na architektuře klient-server, umožňující jeho jednoduché zobrazení na jakémkoli zařízení. TSS Visitor umožňuje exportovat report návštěv do PDF, případně jiných formátů, vytváření statistik a stejnětak správu více vrátnich a vchodů intergrovaných v systému.

 

Pokud vás výše uvedené řešení zaujalo, můžete nás

kontaktovat prostřednictvím e-mailu: reseni@tssgroup.cz

0 produktů